เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บในญี่ปุ่น

โรคที่มักเป็นกันมา เช่น โรคหวัด จะสามารถหาซื้อยาได้ตามร้านขายยาทั่วไป แต่ถ้าต้องการที่จะให้แพทย์ตรวจดูอาการ โปรดดูตามขั้นตอนในหน้านี้

ถ้าต้องการเข้ารับการตรวจรักษาตามสถานพยาบาลในญี่ปุ่น คุณจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดด้านล่างนี้ก่อน
 • ในกรณีที่ไม่มีประกันสุขภาพของญี่ปุ่น คุณจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวน
 • ในกรณีที่มีประกันภัยการเดินทาง โปรดชำระเต็มจำนวน แล้วไปดำเนินการขอคืนจากบริษัทประกันภัยในภายหลัง
 • สถานพยาบาลส่วนใหญ่จะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินสด หากต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต จะต้องสอบถามว่าจะชำระได้หรือไม่ก่อน

1. ค้นหาโรงพยาบาลหรือคลินิก

วิธีการค้นหาสถานพยาบาลที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ มีดังนี้

 1. ค้นหาในเว็บไซต์ต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสายด่วนการแพทย์ หรือโทรศัพท์สอบถาม
 2. สอบถามพนักงานต้อนรับของโรงแรม ไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
 3. ในกรณีที่มีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ให้ติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อให้ทางบริษัทแนะนำโรงพยาบาลที่เป็นพันธมิตรให้

2. ลงทะเบียนและรับการตรวจรักษา

เมื่อพบโรงพยาบาลที่สามารถตรวจรักษาได้ และไปถึงโรงพยาบาลแล้ว ให้ไปยังแผนกลงทะเบียน

 1. แจ้งวัตถุประสงค์ในการมาโรงพยาบาล
 2. แสดงบัตรประกันสุขภาพญี่ปุ่น หากไม่มี ต้องรับทราบว่าจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลเต็มราคา
 3. สำหรับสถานพยาบาลที่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต อาจจะมีการขอให้แสดงบัตร
 4. กรอกข้อมูลอาการที่มีอยู่ในปัจจุบันและประวัติการรักษาในแบบฟอร์มที่กำหนด
 5. เมื่อกรอกเอกสารครบแล้ว ให้ยื่นเอกสารดังกล่าวที่แผนกลงทะเบียน แล้วรอให้พนักงานเรียกชื่อ หากไม่ได้มีการจองไว้ล่วงหน้า จะเรียกตามลำดับการลงทะเบียน
 6. ได้รับเรียกให้เข้าไปในห้องตรวจ และรับการสอบถามอาการ
 7. รับการรักษาและตรวจร่างกายตามที่ได้สอบถามอาการ
 8. ถ้าจำเป็นต้องให้ยา จะมีการทำใบสั่งยาขึ้น

3. การชำระเงิน

หลังรับการตรวจรักษา ให้ชำระเงินตามค่าใช้จ่ายในการสอบถามตรวจอาการ ตรวจร่างกาย และรักษา ถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จะชำระเงินที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน ถ้าเป็นคลินิกจะชำระเงินที่แผนกลงทะเบียน โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะต้องชำระเงินด้วยเงินสด ถ้ามีประกันสุขภาพญี่ปุ่น จะต้องจ่าย 30% ของค่ารักษาพยาบาล ถ้าไม่มีจะต้องจ่ายเต็มจำนวน ในกรณีที่มีประกันภัยการเดินทาง ให้ขอและรับเอกสารที่จำเป็นในการขอเงินคืนด้วย

4. การรับยาตามใบสั่งยา

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการให้ยา วิธีการรับยาจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลและคลินิกที่สามารถรับยาได้ ให้ชำระค่ายาพร้อมกับชำระค่ารักษาพยาบาล แล้วจะสามารถรับยาได้ สำหรับกรณีอื่น ในตอนชำระเงิน แผนกลงทะเบียนจะยื่นใบสั่งยาและแนะนำร้านยาเภสัชกรให้ ให้นำใบสั่งยาไปแสดงและชำระค่ายาแล้วจึงรับยา