ติดต่อสอบถาม

ในการใช้งานประเภทสำหรับธุรกิจ ต้องใส่ ID ที่ได้รับจากบริษัทลูกค้าผู้ทำสัญญา บริษัทหรือองค์กรใดที่ต้องการใช้งานประเภทสำหรับธุรกิจ โปรดติดต่อมายัง dpinfo@mais.co.jp (ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้

ผู้ใช้กรุณาอ่านและยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานก่อนการใช้แอพพลิเคชั่นนี้

โดยต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้งานด้วยตัวของคุณเอง คุณจะไม่สามารถใช้งานได้ หากไม่ทำการยอมรับ

ทางบริษัท Mais Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้แอพพลิเคชชั่นนี้ หรือผลของการรักษา และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

คุณจะต้องจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณบันทึกลงในแอพพลิเคชั่นนี้ด้วยตนเอง ทางบริษัท Mais Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแอพพลิเคชั่นนี้

บริษัท Mais Co., Ltd. ได้จัดทำและดูแลข้อมูลที่รวบรวมอยู่ในแอพพลิเคชั่นนี้ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ แต่จะไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลเหล่านี้

ทางบริษัท Mais Co., Ltd. ไม่สามารถคืนเงินให้กับผู้ที่ซื้อแอพพลิเคชั่นนี้ไปแล้ว

ลิขสิทธิ์ของแอพพลิเคชั่นนี้ทั้งหมดเป็นของบริษัท Mais Co., Ltd.

การจัดทำเงื่อนไขการใช้บริการ, ประสิทธิผล, ข้อปฏิบัติ, การแก้ไขปัญหาต่างๆ จะดำเนินการภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

เกี่ยวกับเรา

MAIS Co., Ltd.

Mais Co., Ltd.

  Nisshin Bldg., 4-11 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004

  +81-3-5367-2119

  http://mais.co.jp/

  info@mais.co.jp (ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)