Hubungi

Versi “Korporat” ini memerlukan ID tambahan untuk diaktifkan. Syarikat korporat atau organisasi yang berminat dengan aplikasi ini, hubungi alamat berikut untuk maklumat lanjut : dpinfo@mais.co.jp (bahasa Jepun atau bahasa Inggeris sahaja)

Terma Penggunaan

Guna aplikasi ini hanya setelah membaca dan bersetuju dengan terma-terma penggunaan. Risiko adalah tanggunan anda sendiri. Jangan guna jika anda tidak bersetuju dengan terma-terma penggunaan.

Mais Co., Ltd. tidak akan bertanggung jawab dalam apa jua keadaan sekalipun atas penggunaan aplikasi ini, termasuk hasil rawatan atau sebarang kerosakan diterima akibat menjalani rawatan tersebut.

Anda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengurusan maklumat peribadi di dalam aplikasi ini.

Mais Co., Ltd. tidak akan bertanggung jawab terhadap sebarang kerosakan atas maklumat peribadi yang tersimpan di dalam aplikasi ini.

Mais Co., Ltd. telah mengeluarkan dan menyemak segala maklumat di dalam aplikasi ini dengan sebaik mungkin, tetapi kami tidak menjamin ketepatan dan kesempurnaan maklumat-maklumat tersebut.

Mais Co., Ltd. tidak akan mengembalikan wang pembelian aplikasi ini.

Mais Co., Ltd. mempunya segala hak berkenaan aplikasi ini.

Pembuatan, hasil, perlaksanaan dan penyelesaian terma penggunaan ini adalah subjek kepada undang-undang Jepun.

Tentang kami

MAIS Co., Ltd.

Mais Co., Ltd.

  Nisshin Bldg., 4-11 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004

  +81-3-5367-2119

  http://mais.co.jp/

  info@mais.co.jp (bahasa Jepun atau bahasa Inggeris sahaja)