Liên hệ

Để sử dụng phiên bản đoàn thể, cần có ID được cung cấp từ pháp nhân đã ký hợp đồng. Các pháp nhân, đoàn thể có nguyện vọng cung cấp phiên bản đoàn thể, vui lòng liên hệ qua địa chỉ e-mail: dpinfo@mais.co.jp (tiếng Nhật hoặc tiếng Anh chỉ)

Điều khoản sử dụng

Người sử dụng hãy sử dụng phần mềm ứng dụng này trên cơ sở tự chịu trách nhiệm sau khi đã đồng ý với các điều khoản này. Trường hợp không đồng ý thì không thể sử dụng.

Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về kết quả, cũng như tổn hại từ các hành vi y tế quý khách đã thực hiện sau khi sử dụng phần mềm ứng dụng này.

Người sử dụng vui lòng chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân lưu trữ ở phần mềm này. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các tổn hại phát sinh về thông tin cá nhân đã đăng ký.

Công ty chúng tôi thận trọng soạn thảo và quản lý tất cả thông tin cung cấp nhưng không đảm bảo về độ chính xác và tính hoàn thiện cho mọi trường hợp.

Chúng tôi không đáp ứng việc hoàn trả chi phí mua phần mềm ứng dụng này.

Mọi quyền lợi liên quan đến phần mềm ứng dụng này thuộc về công ty chúng tôi.

Việc thành lập, hiệu lực, thực thi và giải quyết của các điều khoản này phù hợp với luật pháp Nhật Bản.

Về chúng tôi

MAIS Co., Ltd.

Mais Co., Ltd. (Công ty cổ phần Mais)

  Nisshin Bldg., 4-11 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004

  +81-3-5367-2119

  http://mais.co.jp/

  info@mais.co.jp (tiếng Nhật hoặc tiếng Anh chỉ)