Về “Phiên bản cá nhân” / “Phiên bản đoàn thể”

Dr. Passport® có 2 loại phần mềm ứng dụng

Phiên bản cá nhân (dành cho cá nhân)

icon_personal

Là phần mềm ứng dụng cho cá nhân sử dụng. Ở trạng thái ban đầu thì có thể sử dụng tiếng Nhật và tiếng Anh, các ngôn ngữ khác thì có thể bổ sung bằng cách trả tiền bên trong phần mềm ứng dụng.

Phiên bản đoàn thể (dành cho các pháp nhân)

icon_corporate

Hợp đồng trực tiếp với pháp nhân có nhân viên được bổ nhiệm ở nước ngoài, nhân viên người nước ngoài làm việc tại Nhật v.v., là phần mềm ứng dụng được sử dụng như là công cụ phần mềm phúc lợi y tế. Cũng có thể sử dụng như là công cụ phần mềm dịch vụ của các doanh nghiệp có hội viên đang sinh sống ở nước ngoài.

Chức năng của phiên bản đoàn thể dành cho pháp nhân

Giả định việc sinh sống lâu dài ở nước ngoài, có thể đăng ký nhiều người để có thể lưu trữ dữ liệu những người trong cùng gia đình không có thiết bị cầm tay như trẻ em nhỏ.

Người được sử dụng tải miễn phí phần mềm ứng dụng từ các cửa hàng (ứng dụng), có khả năng sử dụng bằng việc nhập ID được cung cấp bởi pháp nhân đã hợp đồng.

  • Có thể cài đặt tương ứng với hợp đồng loại ngôn ngữ có thể sử dụng, kỳ hạn có thể sử dụng.
  • Giá cả khác nhau tùy theo nội dung hợp đồng. Trả tiền phí từng ID cho công ty chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể cung cấp phần mềm ứng dụng đã được tùy biến như là bản OEM.

Thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Dành cho cá nhân
Phiên bản cá nhân (Personal)
icon_personal
Dành cho pháp nhân
Phiên bản đoàn thể
icon_corporate
Miễn phí / Tốn phí Phần mềm ứng dụng tốn phí Tải về miễn phí
(Cần có hợp đồng riêng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi)
Ngôn ngữ hỗ trợ tối đa 13
(Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung giản thể, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Việt Nam, tiếng Mã Lai, tiếng Nga )
Ngôn ngữ hỗ trợ Ngôn ngữ cơ bản là tiếng Nhật và tiếng Anh
Các ngôn ngữ khác có thể thêm bằng cách trả tiền bên trong phần mềm ứng dụng
Ngôn ngữ cơ bản là tất cả ngôn ngữ
Có khả năng cài đặt các ngôn ngữ có thể sử dụng theo hợp đồng (quản lý ID )
Đăng ký nhiều người sử dụng trong phần mềm ứng dụng