Bảo hiểm sức khỏe của Nhật

Người nước ngoài lưu trú tại Nhật quá 3 tháng sẽ phải tham gia chế độ bảo hiểm y tế công. Bảo hiểm y tế công của Nhật có 2 loại là bảo hiểm sức khỏe xã hội / nhân viên và bảo hiểm sức khỏe quốc dân. Bảo hiểm sức khỏe xã hội / nhân viên được cung cấp cho hầu hết nhân viên làm toàn thời gian thông qua công ty. Trong trường hợp không tham gia bảo hiểm xã hội / nhân viên thì sẽ tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân thông qua văn phòng của địa phương (thành phố, thị trấn, làng). Bằng các loại bảo hiểm đó, 70% chi phí y tế được hỗ trợ, bản thân cần thanh toán 30%. Khi được điều trị mà không được bảo hiểm hỗ trợ và trường hợp không tham gia bảo hiểm công, bạn cần phải thanh toán 100% chi phí y tế.

Thanh toán chi phí điều trị

Phải thanh toán chi phí điều trị khi kết thúc điều trị. Hầu như các bệnh viện đều nhận thanh toán bằng tiền mặt. Người tham gia bảo hiểm sẽ trả 30%. Tại các bệnh viện lần đầu tiên đến, bạn sẽ mất phí khám lần đầu. Trong trường hợp không tham gia bảo hiểm, phí dịch vụ này trên dưới 2800 yên. Khám bệnh lần thứ 2 trở đi với cùng triệu chứng bệnh thì khoảng trên dưới 700 yên. Chi phí xét nghiệm và điều trị cho những lần này và trường hợp được cung cấp thuốc ngay tại cơ quan y tế thì tiền thuốc sẽ được tính thêm. Khi toa thuốc được đưa ra, và lấy thuốc tại hiệu điều chế thuốc, bạn sẽ thanh toán tiền thuốc tại hiệu thuốc. Khám bệnh vào buổi tối hay lúc cấp cứu, có khi phải trả tiền cọc trước khi khám bệnh, cũng có trường hợp chi phí riêng được tính thêm vào. Các chi phí này khác nhau tùy bệnh viện.

Bảo hiểm cá nhân và bảo hiểm thương tích du lịch hải ngoại

Chương trình bảo hiểm của tư nhân thì có thể trả lại chi phí y tế đã trả nhưng nội dung hỗ trợ tùy theo hợp đồng mà khác nhau nhiều. Bạn cần xác nhận dịch vụ được hỗ trợ với công ty bảo hiểm. Vui lòng trao đổi với cơ quan y tế về việc cung cấp hồ sơ cần thiết để yêu cầu công ty bảo hiểm thanh toán chi phí. Bảo hiểm hỗ trợ chi phí y tế thuộc thẻ tín dụng thì phạm vi không lớn nên cần lưu ý.