Đường dây nóng y tế

Đây là danh sách các tổ chức và dịch vụ có ích cho việc hỏi liên quan đến y tế và tìm kiếm cơ quan y tế.

Trung tâm thông tin y tế quốc tế AMDA

Website 03-5285-8088

Tiến hành giới thiệu bệnh viện biết tiếng nước ngoài bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Philippines, tiếng Việt Nam.

9:00AM-8:00PM (Thứ và giờ tiếp nhận khác nhau tùy theo ngôn ngữ)

Himawari

Website 03-5285-8181

Có thể tìm bệnh viện và tiệm điều chế thuốc biết tiếng ở Tokyo bằng website. Có thể tiếp nhận hướng dẫn liên quan đến y tế bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Thái, tiếng Tây Ban Nha.

9:00AM-8:00PM, mỗi ngày

Japan Helpline

Website 0570-000-911

Đây là dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp quốc tế 24 giờ dành cho người nước ngoài sống tại Nhật. Cung cấp những lời khuyên từ các câu hỏi đơn giản cho đến ứng phó tình trạng cấp cứu.

24 giờ, mỗi ngày

Tokyo English Life Line (TELL)

Website 03-5774-0992

TELL cung cấp tư vấn qua điện thoại bằng tiếng Anh dành cho cộng đồng người nước ngoài. Các tư vấn viên điện thoại đã được huấn luyện sẽ cung cấp hỗ trợ trong phạm vi rộng các vấn đề.

 9:00AM-11:00PM, mỗi ngày (chỉ có tiếng Anh)

JMIP

Website

JMIP là cơ quan công nhận cơ quan y tế hỗ trợ bệnh nhân người nước ngoài tại Nhật. Có thể tìm kiếm bệnh viện được công nhận thông qua trang web đó.