เกี่ยวกับ “ประเภทส่วนบุคคล” / “ประเภทสำหรับธุรกิจ”

Dr. Passport® ได้เตรียมแอพพลิเคชั่นไว้ 2 ประเภท

ประเภทส่วนบุคคล (สำหรับบุคคลทั่วไป)

icon_personal

แอพพลิเคชั่นสำหรับบุคคลทั่วไป เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก จะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษได้ ส่วนภาษาอื่นๆ จะสามารถใช้ได้เมื่อได้ทำการชำระเงินภายในแอพพลิเคชั่น

ประเภทสำหรับธุรกิจ (สำหรับนิติบุคคล)

icon_corporate

แอพพลิเคชั่นที่ถือเป็นเครื่องมือที่เป็นสวัสดิการสำหรับพนักงาน โดยทางบริษัทลูกค้าเป็นผู้ทำสัญญาโดยตรงและให้พนักงานนำไปใช้เมื่อไปประจำในต่างประเทศ หรือให้พนักงานชาวต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุ่นถือ ทั้งยังสามารถให้สมาชิกที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือบริการของบริษัทลูกค้าได้อีกด้วย

ฟังก์ชั่นในส่วนของประเภทสำหรับธุรกิจ

เราคำนึงถึงการใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน จึงทำแอพพลิเคชั่นให้สามารถลงทะเบียนได้หลายคน เพื่อที่จะสามารถบันทึกข้อมูลของคนในครอบครัวที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ เช่น เด็กเล็กได้

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ฟรีจากสโตร์ต่างๆ และจะสามารถใช้งานได้โดยใส่ ID ที่ได้รับจากบริษัทลูกค้าที่ได้ทำสัญญา

  • สามารถตั้งภาษาในการใช้งานและระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ตกลงกันในสัญญา
  • ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามรายละเอียดของสัญญา ลูกค้าจะต้องชำระเงินให้กับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินต่อ 1 ID
  • เรายังสามารถจัดทำปรับเปลี่ยนแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของแบบ OEM ให้ได้อีกด้วย

โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับบุคคลทั่วไป
ประเภทส่วนบุคคล (Personal Edition)
icon_personal
สำหรับนิติบุคคล
ประเภทสำหรับธุรกิจ (Corporate Edition)
icon_corporate
ฟรี/เสียค่าใช้จ่าย แอพพลิเคชั่นแบบเสียค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดฟรี
(ต้องมีการทำสัญญาต่างหาก โปรดติดต่อสอบถาม)
จำนวนภาษาสูงสุดที่สามารถใช้ได้ 13
(ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลย์ และภาษารัสเซีย)
ภาษาที่สามารถใช้ได้ ภาษาพื้นฐานคือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
ส่วนภาษาอื่นๆ สามารถเพิ่มได้จากการชำระเงินภายในแอพพลิเคชั่น
ทุกภาษาสามารถใช้เป็นภาษาพื้นฐานได้
สามารถตั้งค่าภาษาที่สามารถใช้ได้ตามสัญญา (การควบคุมด้วย ID)
การลงทะเบียนผู้ใช้หลายคนในแอพพลิเคชั่น