เกี่ยวกับ Dr. Passport

Dr. Passport

คุณสมบัติพิเศษ

Dr. Passport app in useช่วยเหลือในเวลาที่ “เดือดร้อน” เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บในต่างประเทศ

แอพพลิเคชั่นที่รวม “วิธีการบอกอาการ” “ข้อมูลทางสุขภาพของผู้ใช้” “ตัวอย่างบทสนทนาในสถานพยาบาล” และ “สถานที่ติดต่อ”

แม้ในสถานที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ

เราคำนึงถึงการใช้งานในประเทศที่มีค่าอินเทอร์เน็ตสูงหรือในสถานที่ที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ถ้าดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้า จะสามารถใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
มีบางส่วนที่ต้องเชื่อมต่อกับภายนอก

เมื่อกรอกข้อมูลด้วยภาษาแม่แล้ว ข้อมูลนั้นจะถูกแปลออกมาทั้งหมดในคราวเดียว

เมื่อกรอกข้อมูลด้วยภาษาหลัก (ภาษาแม่) ข้อมูลนั้นจะถูกแปลออกมาทั้งหมดในคราวเดียว โดยจะแสดงควบคู่กันทั้ง 2 ภาษา สามารถเปลี่ยนภาษาที่ต้องการให้แปลได้ง่าย

มีให้เลือกทั้งหมด 13 ภาษา

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลย์ และภาษารัสเซีย

Dr. Passport app in useเมื่อนำส่วนต่างๆ ของร่างกายและตัวอย่างอาการมาจับคู่กันแล้ว จะสามารถกรอกอาการตัวอย่างได้กว่า 2,000 อาการ

เพียงแค่เลือกอาการจากการเลือกส่วนต่างๆ ในร่างกาย 76 แห่งเท่านั้น ทั้งยังสามารถบันทึกรายละเอียดของอาการ เช่น อาการเจ็บทั่วร่างกายซึ่งไม่สามารถเจาะจงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ระยะเวลาที่เกิดอาการ และความคืบหน้าของอาการได้อีกด้วย

สามารถบันทึกและแปลข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพต่างๆ ได้หลายภาษา ทั้งข้อมูลทั่วไป เช่น ความสูง น้ำหนัก ความดันโลหิต และข้อมูลอื่นๆ เช่น มีการฉีดอินซูลินหรือใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่หรือไม่ มีอาการแพ้หรือไม่ ประวัติการรักษา ประวัติการฉีดวัคซีน ยาที่ใช้เป็นประจำ สภาพร่างกาย และกิจวัตรที่ทำเป็นประจำ เป็นต้น

มีบทสนทนาพร้อมเสียงบันทึกสำหรับใช้ในห้องตรวจและตอนลงทะเบียน

เป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วย/บุคคลากรทางการแพทย์ในการติดต่อสื่อสารกัน แม้อาการจะไม่มากจนถึงกับต้องไปโรงพยาบาล ก็สามารถนำไปใช้เป็นบทสนทนาหรือคำศัพท์ในร้านขายยาหรือโรงแรมได้

เหมาะสำหรับ

mock8Dr. Passport เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือผู้ที่ใช้ชีวิตในสังคมโลกาภิวัตน์ในด้านการรักษาพยาบาล

  • ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ
  • ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อธุรกิจ
  • ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น
  • ผู้ที่ประจำอยู่ในต่างประเทศและครอบครัว
  • นักศึกษาชาวต่างชาติ
  • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
  • ผู้ที่มีหน้าที่ในการรับชาวต่างชาติ