สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์ในประเทศญี่ปุ่น

คลินิกกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีสถานที่สำหรับนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มีแผนกตรวจรักษามากมายหลายแผนก และสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษามาก จึงต้องใช้เวลานานในการรอ อีกทั้ง โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะต้องมีใบส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลอื่นด้วย ในกรณีที่ไม่มีใบส่งต่อผู้ป่วย จะต้องชำระเงินเพิ่มจากค่ารักษาพยาบาลอีกประมาณ 3,000-5,000 เยน ดังนั้น หากเป็นโรคที่มักเป็นกันทั่วไป ควรจะไปคลินิกที่มีแผนกที่ต้องการรับการรักษา แต่ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลไหน ขอแนะนำให้สอบถามว่าสามารถตรวจคนไข้ชาวต่างชาติได้หรือไม่เสียก่อน

ร้านขายยากับร้านยา

ร้านขายยา หมายถึง ร้านค้าที่จำหน่ายยารักษาโรคทั่วไป (ยาที่จำหน่ายตามท้องตลาด) ยาที่จ่ายตามใบสั่งยาจะสามารถหาซื้อได้ตามร้านยาเภสัชกรซึ่งมีเภสัชกรอยู่ ปัจจุบันมีร้านขายยาที่มีความสามารถเหมือนร้านยาเภสัชกร โดยสามารถจ่ายยาตามใบสั่งยาได้เพิ่มมากขึ้น ถ้าคุณได้รับใบสั่งยาจากแพทย์ คุณควรจะไปตรวจสอบสถานที่ของร้านยาเภสัชกรที่อยู่ใกล้คุณ ร้านยาเภสัชกรจะให้ “สมุดบันทึกเกี่ยวกับยา” เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยาที่จ่ายตามใบสั่งยาที่คุณได้รับไป สำหรับบทสนทนาในร้านขายยา ใน “รวมบทสนทนา” ในแอพพลิเคชั่น Dr. Passport มีบทสนทนาที่เป็นประโยชน์เขียนไว้อยู่